Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

LĨNH VỰC SẢN XUẤT MÁY BẾN THẾ KHÔ CÔNG NGHỆ CAO

 

-          Tư vấn thiết kế cho các tòa nhà để sử dụng hiệu quả bến thế khô công nghệ cao, chống cháy nổ.

-          Cung cấp, lắp đặt biến thế khô trong các tòa nhà cao tầng.

-          Cung cấp các vật tư cho biến thế khô và các phụ kiện đồng bộ.