Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

VietnamTelecom có công ty chuyên sâu thiết kế, xây lắp các công trình viễn thông, công trình điện lực, công trình dân dụng.

-          Tư vấn thiết kế các dự án Viễn thông: Vô tuyến, Hữu tuyến, mạng đường trục…

-          Tư vấn thiết kế các dự án Công nghệ thông tin: Giải pháp hạ tầng mạng, giải pháp máy chủ, Giải pháp lưu trữ bảo mật dữ liệu, giải pháp phần mềm ứng dụng…

-          Tư vấn, thiết kế các công trình dân dụng: Giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, tòa nhà..

Thi công xây lắp các công trình viễn thông, công nghệ thông tin, giao thông, xây dựng..