Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

  Dịch vụ công nghệ thông tin khác

-          Xây dựng các hệ phần mềm, CSDL, Website theo yêu cầu của khách hàng.

-          Tư vấn giải pháp, xây dựng dự án ứng dụng CNTT cho tổ chức và doanh nghiệp.

-          Bảo hành, bảo trì, sửa chữa, quản trị hệ thống mạng, máy chủ doanh nghiệp.