Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

Giải pháp tích hợp truyền thông số.

-          Ứng dụng IP Telephony

-          Ứng dụng Rich Media Conferencing

-          Ứng dụng Contact Center – IVR

-          Ứng dụng Unified Communications Client

-          Ứng dụng Mobility Solution

-          Ứng dụng Unified Messaging ( UM )

-          Ứng dụng làm việc tương tác (Collaborative Work Space)


Các giải pháp truyền thông hợp nhất.