Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

 Bộ giải pháp quản lý các dự án đầu tư xây dựng đa cấp là sản phẩm hợp tác giữa VietNam telecom với Harmoney Soft, bao gồm các phần mềm, CSDL, giải pháp hạ tầng mạng tích hợp.

Bộ giải pháp này giúp cho chủ đầu tư quản lý hiệu quả quá trình thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng công tình từ khi dự án được chấp nhận chủ trương cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngoài ra còn giúp cho nhà thầu quản lý công trình dự án của mình kể từ giai đoạn tham gia đấu thầu, thi công, quyết toán và bàn giao.

Đây là giải pháp hoàn chỉnh nhất, quy mô nhất về quản lý đầu tư xây dựng có thể áp dụng hiệu quả cho cả những cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, ban ngành, địa phương, PMU..) cho đến các nhà thầu thi công công trình.


Mô hình giải pháp quản lý dự án đầu tư, áp dụng cho nhà thầu, ban quản lý dự án, chủ đầu tư các cấp…