Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

 1)      Giải pháp ERP – Quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Là công ty cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp, chúng tôi hợp tác với một số đơn vị trong và ngoài nước triển khai giải pháp quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP.


Mô hình hệ thống ERP cho các doanh nghiệp lớn

 


Mô hình hệ thống quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.